Magazine Sigur!

Sigur! magazine februari 2019 cover

Op Bonaire, St. Eustatius en Saba is sinds 2011 een verplichte zorgverzekering van kracht die wordt uitgevoerd door het  Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland (ZVK). De uniforme verzekering moet rechtsgelijkheid waarborgen en voorkomen dat mensen onverzekerd blijven.

De wat plotsklapse introductie van de nieuwe verzekering leidde tot heel veel veranderingen in heel korte tijd, met de nodige misverstanden, onbegrip en frustratie, gevolgd door verbetering en verfijning. Reden voor een stevig communicatie-offensief, bron van boeiende opdrachten voor Art Copy Team. Waaronder magazine Sigur!, dat sinds eind 2015 om de 2 tot 3 maanden wordt verspreid via de ZVK-kantoren en de wachtkamers van zorgaanbieders op de drie eilanden.

Sigur! informeert, legt uit en licht toe, met thema’s als specialistische zorg, huisartsenzorg, ouderenzorg, medische uitzendingen, oplossingen in de  ontreddering die orkaan Irma in 2017 teweeg bracht, ziekenvervoer op (en  tussen) de eilanden, tandheelkundige zorg en – in de editie van februari 2019 – geestelijke gezondheidszorg.

Zorg op verspreid liggende, relatief kleine eilanden, met lijnen naar (super)specialistische zorg in Colombia en Nederland: het is een verhaal apart. Een verhaal dat loopt van al lang bestaande kleinschalige zorg in hechte eilandgemeenschappen tot de nieuwste, modernste, maar ook meer anonieme zorg, die zo nodig ver weg over de oceaan wordt betrokken.

Je verhaal van concept tot content