Buitenlandse Zaken

Rijksoverheid
Klantportaal consulaire dienstverlening

ONTWERP | VORMGEVING | ILLUSTRATIE

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken moderniseert zijn consulaire dienstverlening. Design, fotoselectie en visuele elementen voor een nieuw klantportaal.

FOBO 2020

Ontwerp en vormgeving FOBO 2020 Roadmap van de begeleidende interne campagne van de Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV).

Fobo roadmap animation

Buitenlandse Zaken        

Rijksoverheid modernisering consulaire dienstverlening

ONTWERP | ILLUSTRATIE

Ontwerp PPT en digitale schermen, PLU infographic en het consulaire PLUim logo.

Moderne Consulaire Dienstverlening

Buitenlandse Zaken        

Rijksoverheid Consulaire Service Organisatie

ONTWERP | VORMGEVING

Ontwerp digitale schermen die op de afdelingen van CSO per dag of meeting geactualiseerd kunnen worden.

Buitenlandse Zaken        

Je verhaal van concept tot content